xe nâng chuyên dụng| Xe nâng Heli chính hãng nhập khẩu Trung Quốc.
Xe nâng Heli nhập khẩu, xe nâng Trung Quốc! Xe nâng Heli nhập khẩu, xe nâng Trung Quốc!

Bộ công tác xe nâng chuyên dụng lắp trên xe nâng hàng Heli

Xe nâng chuyên dụng: Là xe nâng hàng mà bộ công tác nĩa nâng lắp trên xe nâng cơ sở được thay thế bằng một bộ công tác đặc trưng riêng cho mỗi loại hàng hóa có tính chất cơ lý khác nhau. Các bộ công tác rất đa dạng như :Bộ công tác kẹp gạch, bộ công tác kẹp cuộn giấy, bộ công tác kẹp lốp, kẹp carton, bộ công tác kéo- đẩy Push- Pull, bộ công tác gật gù....

Model: BM-Heli

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bộ kẹp gạch tuynel trên xe goong

Tải trọng nâng: 1000- 4.500 kg

Chiều cao nâng:3000- 6000mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: block clamp

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

 

 

 

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: paper roll clamp

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

 

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Single-Cylinder Hinged Forks

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: carton clamp

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: singe cylinder tilting fork

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

 

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: hinged fork QF35F- B1 

Tải trọng nâng: 1000- 4.500 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: Kẹp thùng Phuy

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: Kẹp bông, sợi

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác:G-series Fork Positioners​

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Model: BM-Heli

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bộ công tác kẹp chụp

Tải trọng nâng: 1000- 4.500 kg

Chiều cao nâng:3000- 6000mm

Model: LDSJ

Xuất xứ: nhập khẩu theo xe

Bộ công tác: Kéo đẩy Push/Pulls

Tải trọng nâng: 1000- 3000 kg

Chiều cao nâng: 3000- 6000 mm

Hotline: 0963262272