Chuyến thăm và đào tạo cán bộ kỹ thuật của nhà máy Heli tại Việt Nam.

Tháng 7 năm 2016 vừa qua, như thông lệ hàng năm, nhà máy Anhui Heli cử đội ngũ nhân sự qua thăm khách hàng tại Việt Nam và gặp gỡ trao đổi các vấn đề kỹ thuật xe nâng hàng.

Được đăng vào

Viết bình luận